Spracovanie miezd

Vyhotovenie mesačných výkazov

Odosielanie výkazov príslušným úradom

Príprava prevodných príkazov na úhradu

Potvrdenia pre zamestnancov

Potvrdenia pre úrady

Komunikácia s úradmi

Vyhotovenie pracovných zmlúv a dohôd

Copyright 2012. Free joomla templates | Relekon, s.r.o. ; SEO webu sledují SEO nástroje.cz