Základným cieľom našej spoločnosti je vybudovať si s klientom dlhodobý vzťah, založený na kvalitnej spolupráci, vzájomnej dôvere a diskrétnosti. Vyskúšajte výhody externe vedeného účtovníctva. Ak nám odovzdáte svoju agendu, môžete sa sústrediť už len na svoje podnikanie.

 

                 

               Vedenie účtovníctva a miezd  je u nás lacnejšie ako sú náklady na

               interných zamestnancov

               Ponúkame kvalitatívne vyššiu úroveň služieb ako bežný štandard

               Neplatíte za školenia a vzdelávanie Vašich pracovníkov

               Klientom poskytujeme bezplatné konzultácie

               Prevezmeme po dohode aj veľkú časť Vašej administratívy

 

 

Trendom dnešnej doby je venovať sa najmä hlavnej podnikateľskej činnosti a starosti spojené s účtovníctvom, mzdami a administratívou prenechať externým spoločnostiam.

V rámci našich služieb preberáme stále viac administratívnej agendy za klienta pri vedení účtovníctva a miezd a to najmä: 

  • Príprava prevodných príkazov
  • Priebežné sledovanie nezaplatených faktúr a bezprostredná príprava upomienok ak sú faktúry po splatnosti
  • Vystavovanie odberateľských faktúr za klienta
  • Príprava Výročnej správy
  • Príprava sprievodných listov a súvisiacej agendy na uloženie dokumentov do Zbierky listín a zverejnení v Obchodnom vestníku
  • Vypracovanie pomocnej evidencie a prehľadov podľa individuálnych požiadaviek klienta
Copyright 2012. Free joomla templates | Relekon, s.r.o. ; SEO webu sledují SEO nástroje.cz